DK-10 3M PN 13084 น้ำยาขัดเงา 3.78L. (แกลลอน)

สินค้าใหม่
3M 13084 Finishing Material เป็นยาขัดที่มีส่วนผสมของซีลีโคน เม็ดขัด และน้ำมันชักเงาใน
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
1. สำหรับใช้ลบรอยที่เกิดจากการขัดหยาบและรอยขนแมว และใช้ในงานขัดเงาได้ด้วย 2. ใช้ได้ดีสำหรับสีรถทุกประเภท โดยเฉพาะสีแห้งช้า 3. ผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของสารซิลิโคน จึงไม่อุดตันบนผิวสี 4. เขย่าขวดก่อนหยดน้ำยาลงบนผิวสีรถ 5. หยดน้ำยาลงบนผิวรถ ป้ายตัวน้ำยาทั่วๆก่อนเริ่มขัด พื้นที่การขัดแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ตารางฟุต 6. แนะนำใช้เครื่องขัดรอบขัดประมาณ 1500 – 2400 RPM ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งาน 7. แนะนำใช้คู่กับลูกขัดขนแกะสีเหลือง 3M 5705 หรือ ลูกขัดขนแกะสีขาว 3M 5701
1. เขย่าขวดก่อนใช้ 2. หยดน้ำยาลงบนผิวสีรถ สำหรับการขัดแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ตารางฟุต 3. ขัดด้วยเครื่องโดยใช้ลูกขัดขนแกะ Superbuff ของ 3M 4. ขัดซ้ำจนขึ้นเงาโดยใช้กับเครื่องขัดไฟฟ้า