Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ระบุรายละเอียดที่ “3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ” จัดเก็บ ดำเนินการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ นี้ใช้กับการบริการทุกอย่างที่ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ และบริษัทในเครือฯ รวมตลอดถึงบริการและสินค้าที่อ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าท่านจะใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารผ่านมือถือ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่เหมาะกับการใช้บริการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงบริการหรือสินค้าที่มีนโยบายความ เป็นส่วนตัวของตนเอง

 1. ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่บริษัทฯ เก็บ : ทำไม อย่างไร และข้อมูลอะไรบ้าง
  ท่านสามารถใช้บริการบางส่วนของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ บริการส่วนใหญ่และเว็บไซต์ส่วนหนึ่งของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ จะเข้าถึงได้เฉพาะคนที่สมัคร เป็นสมาชิก โดยลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในขั้นตอนสมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ข้อมูล ส่วนตัวที่ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ ขอจากท่านได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการติดต่อเพื่อขอใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการทางโทรศัพท์ ใช้บริการหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อโดยช่องทางอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ สามารถให้บริการท่านได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลบริษัทฯเก็บเกี่ยวกับท่าน จะเป็น “ข้อมูลส่วนตัว” ที่เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ สามารถบ่งชี้ตัวท่านได้
  2. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
  บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับการให้บริการ เช่น หาอะไหล่ที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท ทั้งตอนที่ท่านมาขอใช้บริการ (รวมทั้งการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท) เพื่อให้บริการตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากท่าน และโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ให้ท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการหรือเข้าเว็บไซต์
 • เพื่อการบริหารจัดการในการให้บริการ และให้สมาชิกหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รวมทั้งการค้นหาและถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ)
 • เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล และใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า สินค้า บริการ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
 • เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นข้อมูลภายในองค์กร
 • เพื่อพิจารณาการจ้างงาน หากท่านให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
 • พิจารณาบริการของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ท่านเคยใช้ เพื่อนำเสนอบริการที่คล้ายคลึงกันให้กับท่าน

โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าว และโดยที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
a. บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จัดเก็บจากการให้บริการท่าน จากการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของท่าน หรือโดยช่องทางอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
b. บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากทุกแหล่งไว้ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน หรือแยกกัน

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานกว่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตอน เริ่มจัดเก็บ หรือตามข้อสัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามข้อกำหนดแห่งกฎหมาย บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนตัวทิ้งเมื่อท่านแจ้งความประสงค์เลิกใช้บริการของบริษัท บริษัทฯ อาจจำต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้หากมีเหตุผลสมควร (เช่นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทฯ ยังต้องดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ หรือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี ฯลฯ) หรือการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านจะทำได้โดยความพยายามที่ไม่มีเหตุผลสมควร ซึ่งในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯจะล็อคข้อมูลส่วนตัวของท่าน แทนการลบทิ้ง บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องหรืออย่างละเอียดมากมาย โดยจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตรงกับวัตถุ ประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น

3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
เรา อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด เช่น เพื่อนำเสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า การจับสลากรางวัล การแข่งขันชิงรางวัล หรืออื่น ๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับท่าน โดยประเมินจากการใช้บริการของท่านและความสนใจของท่าน ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะส่งโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาดให้ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะรับข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอีเมล โดยระบุไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ เพื่อให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และเขตอำนาจบังคับของกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงต้องขอให้ท่านแสดงความจำนงอย่างชัดแจ้ง อนุญาตให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ท่าน ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่าน

ท่านสามารถ เปลี่ยนใจบอกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด จากบริษัทฯ ฯลฯ ได้ทุกเวลา โดยแค่คลิก “ยกเลิกการรับข่าวสาร” (Unsubscribe) ซึ่งปรากอยู่ในข้อความทุกการติดต่อจากบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านเข้ามาในระบบ หรือมีการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเรื่อง “จะติดต่อบริษัทได้อย่างไร” ด้านล่าง) บริษัทฯ จะไม่ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเรื่อง “ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการต่อท่านอย่างต่อเนื่องได้
4. การให้บริการตามพื้นที่ (Location-Based Services)
บริการ บางอย่างของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านอยู่ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้บริการตามพื้นที่นี้ จะทำได้โดยการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ แปลงค่า และบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเครื่องมือที่ท่านใช้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการที่บริษัทฯ จะช่วยจัดการและให้บริการเรื่องสถานที่ตั้งของเครื่องมือที่ท่านใช้ ตั้งแต่ตอนที่ท่านลงทะเบียนขอใช้บริการตามพื้นที่ดังกล่าว

การบริการ ตามพื้นที่นี้ เป็นการให้บริการแบบรวม ๆ ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนนั้นคนนี้ แต่ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับเครื่องมือของท่าน อาจถูกรวบรวมไว้กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการตามพื้นที่แก่ท่านได้ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบริหารจัดการตามเงื่อนไขของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”
การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน
บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก (รวมทั้งบริษัทในเครือของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ เองด้วย) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเว้นแต่

a. มีความจำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ท่าน
b. เพื่อรักษาผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัทฯ
c. จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพราะข้อบังคับทางกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล
d. โดยมีข้อกฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้

บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม หากไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนั้น
ท่าน รับทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านให้รายละเอียดสำหรับการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีบุคคลภายนอกรู้เห็นได้ (เช่น ในบล็อก ฟอรั่ม และหน้าอภิปราย (Discussion Pages หรือ Comment Box) ซึ่งอาจมีผลทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่และรู้เห็นได้ในหมู่คนทั่วไป ท่านต้องใช้สามัญสำนึกและความรอบคอบในการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านสื่อ และสถานการณ์ดังกล่าว โดยรับทราบและเข้าใจด้วยว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเผยแพร่และรู้เห็นได้ ในหมู่คนทั่วไป

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีดังกล่าว อาจรวมถึงการเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ หรือบุคคลที่สามนอกสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area “EEA”) ถ้าท่านมีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านควรเข้าใจด้วยว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลนอกสหภาพยุโรป หรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจมีระดับความคุ้มครองน้อยกว่าในสหภาพยุโรปและเขต เศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ตาม ก่อนถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคนในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวให้ดีที่สุด เพื่อคงไว้ซึ่งระดับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกฎหมายดังกล่าวในสหภาพ ยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป
บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม โดยปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านตามเงื่อนไขใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้
5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
บริษัท ฯ รับรองที่จะดูแลและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากการให้บริการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้ปลอดภัย / เป็นความลับ โดยใช้ระบบคุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางระบบบริหารขององค์กร อย่างดีที่สุด
โดยป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายเข้าถึง ใช้ ประมวลผล ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ส่งต่อ ทำให้หาย ทำลาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แม้บริษัทฯ จะได้กระทำการทุกอย่าง เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยยึดมาตรฐานตามกฎหมายอย่างดีแล้วก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะปลอดภัยในกรณีที่มีการส่งหรือ สื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่ปลอดภัย (Insecure Means)
บริษัทฯ ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • ใช้การเข้ารหัสลับ (Encryption) เท่าที่ทำได้
 • ใช้รหัสผ่าน (Password) เมื่อเหมาะสม
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน (เช่น อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามวัตถุประสงค์แห่ง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน)

อย่างไรก็ตาม การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบริษัทฯ ไม่เป็นเหตุให้ท่านละเลยการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง เช่น ตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ยาก ๆ ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) บ่อย ๆ อย่าให้ใครรู้หรือใช้บัญชีผู้ใช้ (User Account) และข้อมูลส่วนตัวของท่าน

6. การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก
บริการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเชื่อมหรือนำท่านเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ ทั้งที่เราพยายามเชื่อมโยงท่านเฉพาะกับแหล่งบริการหรือเว็บไซต์ที่มีนโยบาย และมาตรฐานการรักษาความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ แต่เมื่อท่านติดต่อสัมพันธ์กับแหล่งภายนอกเหล่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเป็นผู้ส่งให้แหล่งภายนอกเหล่านั้น เป็นเรื่องที่ท่านต้องดูแลความเป็นส่วนตัวตามที่ท่านเองเห็นเหมาะสม โดยอ่านและวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวขององค์กรดังกล่าวอย่าง ถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายของหน่วยงานภายนอกดังกล่าว

7. การติดตามเว็บ (Web Tracking) – คุกกี้และเว็บบีคอน (Cookies and Web Beacons)
บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies) (แฟ้มข้อความขนาดจิ๋ว ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของท่าน) เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานของระบบการบริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าข้อมูลการบริการด้านใดขององค์กรเป็นที่นิยมที่สุด เพราะคุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าหน้าไหน หรือบริการด้านใด มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุด แต่ละคนใช้เวลาในแต่ละหน้านานแค่ไหน ความเข้าใจนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงบริการและเว็บไซต์ให้ตรงใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เช่น คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ แสดงข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นหน้าที่ท่านสนใจได้ทันที ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) ครั้งต่อไป

ท่านสามารถกำหนดค่าเบราเซอร์ (Browser) ของท่านให้รับคุกกี้ทุกตัว ปฏิเสธทุกคุกกี้ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อมีคุกกี้เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แต่เบราเซอร์ แต่ละตัวอาจต่างกัน ท่านจึงต้องเช็คที่เมนู “ช่วย” (Help) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดเรื่องคุกกี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ท่าน เช่น สำหรับไมโครซอฟอินเทอร์เนตเอ๊กพลอเลอร์ (Microsoft Internet Explorer) ท่านสามารถ “ยกเลิก” (Disable) หรือ “ลบ” (Delete) คุกกี้ โดยการเลือก “เครื่องมือ/ทางเลือกอินเตอร์เนต” (“Tools > Internet Options”)

การ บริการของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ออกแบบมาให้ใช้คุกกี้ หากท่านเลือกจะ “ยกเลิก” (Disable) คุกกี้ อาจมีผลกระทบต่อการใช้บริการหรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำให้ท่านไม่สามารถใช้บริการของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ ได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ ไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลในคุกกี้กับบุคคลที่สาม เว็บไซต์อื่น หรือแหล่งข้อมูลจากภายนอกใด ๆ เว้นแต่องค์กรภายนอกที่ร่วมงานกับ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ เพื่อจัดบริการให้กับท่านเท่านั้น

บริการ เว็บไซต์ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ได้จาการใช้บริการหรือการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ เช่น อีเมลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย อาจมีรูป ที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” (Web Beacons) ซึ่งเว็บบีคอนนี้จะทำงานร่วมกับคุกกี้ ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้เว็บบีคอนในหลักการและแนวคิดเดียวกับที่ใช้ในคุกกี้ (รายละเอียดข้างต้น)
8. การเปลี่ยนแปลง “นโยบายความเป็นส่วนตัว”
3เอ็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เป็นระยะ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเพิ่มเติม และส่งสำเนา “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับแก้ไขปรับปรุงให้ท่าน ผ่านทางอีเมลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นเหมาะสม เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ดังกล่าว
การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่าน สามารถเข้าถึง ทบทวน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ทุกเวลา โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (User Account) เข้าไปในรายละเอียดผู้ใช้ (User Profile) แล้วจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับบริษัทตอนลงทะเบียนใช้ บริการ หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดเข้าไปดูในหน้า “ช่วยเหลือ” (“Help” section) จากเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการติดต่อบริษัทโดยตรง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ และวิธีการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
9.วิธีการติดต่อกับบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่าน สามารถติดต่อบริษัท ฯ ผ่าน ติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ จัดทำเพื่อท่าน สำหรับเขตอำนาจศาลบางแห่งหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในบางประเทศ กำหนดให้ผู้รับบริการมีสิทธิขอทราบรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่องค์กรธุรกิจ เก็บเกี่ยวกับตนเองไว้ รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้ลบทิ้งข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้ โปรด ติดต่อเรา หากต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าว ในเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ

เพื่อช่วยให้ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ มีข้อมูลส่วนตัวที่ถูก ต้องและทันสมัย (up to date) เกี่ยวกับตัวท่าน หากท่านคิดว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ โปรด ติดต่อเรา หรือติดต่อหน่วยงานบริการลูกค้าของ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม และ 3เอ็ม ออโต้ ฟิล์ม คลับ
3 กรกฏาคม 2555