About Us

เกี่ยวกับเรา

ที่หนึ่งเรื่องฟิล์ม ประดับยนต์ดีเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริการแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างประทับใจ

ที่หนึ่งเรื่องฟิล์ม ประดับยนต์ดีเยี่ยม
เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริการแบบมืออาชีพ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างประทับใจ

มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์รวมถึงมีสินค้าและการบริการที่ตอบโจทย์
อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่อถือ
บริษัทจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์
รวมถึงมีสินค้าและการบริการที่ตอบโจทย์ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่อถือ
บริษัทจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

มีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์รวมถึงมีสินค้าและการบริการที่ตอบโจทย์ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและเชื่อถือ บริษัทจึงพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3M

INTERVIEW OF CEO

เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ จากประสบการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสินค้าในประเภทยานยนต์เป็นสินค้าเฉพาะตัว ผมจึงอยากคัดสรรสินค้าหรือเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพให้กับลูกค้า จึงได้เลือกและเริ่มดำเนินธุรกิจประเภทยานยนตํในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศก่อนอย่างเป็นทางการ โดยได้ใช้ชื่อบริษัทว่า บริษัท เอส พี มาร์เก็ตดิ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด หรือ SPMS ในปี 2001 โดยได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

ต่อมาในปี 2014 จึงได้เริ่มขยายเข้ามาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยไช้ชื่อ บริษัท อีเอสที (2014) จำกัด หรือ EST ในปี 2014 ผลตอบรับที่ได้จากลูกค้าทำให้ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ด้วยที่ว่าผมมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมองถึงอนาคต ทั้งสองบริษัทจึงได้รับการยอมรับ และแต่งตั้งจากบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด โดยให้เป็นผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง 3M เพียงรายเดียว ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในปี 2020 จนถึงปัจจุบัน

คุณปรีดา ขจรโกวิทย์, ผู้บริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

VISION

ที่หนึ่งเรื่องฟิล์ม ประดับยนต์ดีเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริการเเบบมืออาชีพ

MISSION

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างประทับใจ

SPMS

บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด

2544

ก่อตั้งบริษัท เอสพี มาร์เก็ตตึ้ง แอนด์ เซลส์ จำกัดขึ้น
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M
ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของ 3M และสินค้าคาร์แคร์ของ 3M ประเทศไทย อาทิ Wiper Blade, เทปกาว 4229, น้ำยาเคลือบขัดสีรถยนต์, น้ำยาล้างรถ และผลิตภัณฑ์
ดูแลรักษาภายในรถยนต์ เป็นต้น

ก่อตั้งบริษัท เอสพี มาร์เก็ตตึ้ง แอนด์ เซลส์ จำกัดขึ้น เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของ 3M และสินค้าคาร์แคร์ของ 3M ประเทศไทย อาทิ Wiper Blade, เทปกาว 4229,น้ำยาเคลือบขัดสีรถยนต์, น้ำยาล้างรถ และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาภายในรถยนต์ เป็นต้น

ก่อตั้งบริษัท เอสพี มาร์เก็ตตึ้ง แอนด์ เซลส์ จำกัดขึ้น เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าของ 3M และสินค้าคาร์แคร์ของ 3M ประเทศไทย อาทิ Wiper Blade, เทปกาว 4229,
น้ำยาเคลือบขัดสีรถยนต์, น้ำยาล้างรถ และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาภายในรถยนต์ เป็นต้น

2563

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ทางบริษัทฯจึงได้นำสินค้าใหม่ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ , น้ำยาฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวล้างมือ 3M มาจัดจำหน่าย

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศรายเดียวในประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงได้นำสินค้าใหม่ อาทิ เจลแอลกอฮอล์, น้ำยาฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวล้างมือ 3M มาจัดจำหน่าย

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศรายเดียวในประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯจึงได้นำสินค้าใหม่ อาทิ
เจลแอลกอฮอล์ , น้ำยาฆ่าเชื้อ
และสบู่เหลวล้างมือ 3M มาจัดจำหน่าย

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศ
รายเดียวในประเทศไทย

EST

บริษัท อี เอส ที (2014) จำกัด

2557

ก่อตั้งบริษัท อีเอสที (2014) จำกัดขึ้น
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเป็นทางการ

ก่อตั้งบริษัท อีเอสที (2014) จำกัดขึ้น เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเป็นทางการ

ก่อตั้งบริษัท อีเอสที (2014) จำกัดขึ้น
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง
ติดรถยนต์ 3M ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างเป็นทางการ

2563

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรายเดียวในประเทศไทย

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รายเดียวในประเทศไทย