AC-61 เทปกาว 2หน้า 3M PN0888 10mmx10m Extrabond Tape

สินค้าใหม่
เทปกาว 2หน้า 3M PN0888 Extrabond Tape แรงยึดติดสูง ทนต่อแรงดึง ได้ดี มีความยืดหยุ่นทำให้เทปไม่หลุดร่อนง่าย ใช้สำหรับงานตกแต่งรถยนต์ทั่วไปและเหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการใช้ เทปหน้าพิเศษ ขนาด (10 mmx10m)
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
แรงยึดติดสูงพิเศษ ทนต่อแรงดึงดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่น ทำให้เทปไม่หลุดร่อนง่าย สำหรับใช้งานตกแต่งรถยนต์ทั่วไป และ เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการใช้เทปหนาพิเศษ ทนต่อน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ทำให้มีคุณสมบัติในการกันรั่วซึมได้ ติดได้บนพื้นผิวทั่วไป ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ทั่วไป
1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแอลกอล์ฮอล หรือ isopropyI AIcohol (PA) และเช็ดให้แห้ง 2. ตัดเทป 2 หน้าตามความเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการจะติด 3. ติด กด อเทป 2 หน้าให้แนบสนิทกับผิววัสดุข้อแนะนำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน
หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาในห้องที่อุณหภูมิสูง