ข้อมูลสำหรับใช้ในการแจ้งเพื่อออกบัตรรับประกัน

WRAP FILM WARRANTY
รับประกัน 3 ปี หรือระยะทาง 60,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน
2.1 รับประกันฟิล์มหลุดร่อนหรือเด้งที่เกิดจากปัญหาคุณภาพกาวที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน, อุบัติเหตุ และการดูแลรักษาผิดวิธี
2.2 การติดแนวนอน ( Horizontal)
เช่น บริเวณฝากระโปรงหน้า หลังคา รับประกัน 3 ปี หรือระยะทาง 60,000 กม ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน
2.3 การติดแนวตั้ง (Vertical) เช่นบริเวณประตูรถ รับประกัน 5 ปี หรือระยะทาง 100,000 กม ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน
รับประกันสีของฟิล์มซีดจางไม่เกิน 30% ภายใน 5 ปี นับจากวันติดตั้ง
รับประกันการทิ้งคราบกาวไม่เกิน 30% ภายใน 5 ปี นับจากวันติดตั้งโดยสามารถเช็ดออกได้ง่ายด้วยน้ำยาเช็ด คราบกาว 3M Citrus Base Cleaner หรือน้ำยาอื่นๆตามคำแนะนำของ 3M