ฟิล์มเปลี่ยนสีรถ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คำอธิบาย ชั้นวัสดุ ชั้นฟิล์ม ฟิล์มไวนิล (Vinyl) ชั้นกาว อะคริลิค (Pressure-Activated Acrylic) ชั้นไลน์เนอร์ กระดาษเคลือบผิวด้วยโพลีเอทิลีน (Polyethylenee-coated paper) ความหนา ชั้นฟิล์ม 3.5 มิลส์ (90 ไมครอน) ชั้นฟิล์ม+ชั้นกาว 4.5 มิลส์ (110 ไมครอน) ขนาดต่อม้วน มาตรฐาน Asia & Pacific 60 นิ้ว x 25 หลา 
(1,520 มม. x 25.0 เมตร) มาตรฐาน US & EU 60 นิ้ว x 25 หลา 
(1,520 มม. x 22.5 เมตร) […]