DJ-63 PN18300 3M Air Freshener ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรถยนต์

สินค้าใหม่
3M Air Freshener PN18300 ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรถยนต์ ขนาด120 ml.
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรถยนต์ ใช้ควบคู่กับเครื่องสร้างหมอกควัน สามารถ อบฆ่าเชื้อ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย บนพื้นผิวของแข็ง ไม่มีรูพรุน และลดกลิ่น ฟอร์มาลดีไฮด์ แอมโมเนีย และ ไฮโดรเจนซิลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขจัดกลิ่น หรือลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถยนต์ 1. สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 2. ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 3. กำจัดสาร VOCs (Volatile organic Compounds) เป็นสารอินทรีน์ระเหยง่าย ซึ่งอาจจะเกิดจากพลาสติกต่างๆภายในรถ เมื่อได้รับความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อได้รับ VOCs ปริมาณมากเป็นเวลานาน 4. สามารถขจัด/ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถยนต์ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 5. ผลิตภัณฑ์เป็นสูตรน้ำ ทำให้สามารถใช้ควบคู่กับเครื่องสร้างควัน ซึ่งสามารถอบฆ่าเชื้อภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ทำการถอดแผ่นกรองอากาศรถออก 2. นำผลิตภัณฑ์วางไว้ในช่องของเครื่องสร้างหมอกควัน หลังจากนั้นสอดท่อสายยางเข้าไปในขวด 3. นำเครื่องไปวางไว้บริเวณที่วางขาฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า โดยให้ปากของเครื่องห่างจากจุดดูดอากาศประมาณ 50 เซนติเมตร 4. สตาร์ทเครื่องยนต์รถ เปิดแอร์ที่แรงลมสูงสุด ปิดสวิต A/C เปิดโหมดใช้ลมหมุนเวียนภายในรถ 5. เปิดเครื่องสร้างหมอกควัน ปิดประตู และหน้าต่างของรถทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้หมอกควันหมุนเวียนอยู่ภายในรถยนต์ หลังจากนั้นปิดเครื่องสร้างหมอกควัน เปิดประตูหน้าต่าง ทิ้งไว้จนหมอกหายไป 6. ทำการประกอบแผ่นกรองอากาศกลับที่เดิม
จะต้องใช้ควบคู่กับเครื่องสร้างหมอกควัน