AE-14 ซิลิโคน 3M PN08502 สีใส Dynamyte Super Silicone 280ML.

สินค้าใหม่
ซิลิโคน 3M PN08502 สีใส สำหรับภายในและ ภายนอก รถ บ้าน กระจก ไฟเบอร์ ไม้ พลาสติก กระเบื้อง และวัสดุทั่วไป Dynamyte Super Silicone 280ML.
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
1. สามารถยึดติดได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ทั้งภายในและภายนอก 2. ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ 3. ทนอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -62 องศา ถึงมากกว่า 204 องศา 4. เนื้อซิลิโคนเกรดดี สะดวกต่อการทำงาน ไม่ไหลย้อยขณะทำงาน 5. ทำงานสะดวกรวดเร็ว เนื้อกาวซิลิโคนเช็ตตัวได้ดี 6. การเซ็ตตัว-ชนิดมีกรด Acetoxy, การแห้งตัว-ยืดหยุ่นถาวร 7. แห้งตัุวโดยอาศัยความชื้นในอากาศมีสภาพเป็นกรด 8. ความเข็ง SHORE A เท่ากับ 17, การยืดตัวเมื่อขาด เท่ากับ 570% 9. ความเข้นแรงดึง 2.00 Mpa,ค่าความถ่วงจำเพาะ 0.97 g/cm3 10. ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25 องศา , 50% R.H. เท่ากับ 8-25 นาที
1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณชิ้นงานให้สะอาด 2.ตัดปลายหลอดเป็นมุม 45 องศา ขันให้แน่น บรรจุในปืน สำหรับยิงกาว 3. ยิงกาวตรงบริเวณพื้นผิวที่ต้องการ 5. ทำความสะอาดเศษกาว และ แต่งขอบให้เรียบร้อย ก่อนเนื้อกาวจะแห้ง
1. สำหรับงานติดกระจกรถยนต์ ควรใช้คู่กับ 3เอ็ม กาวเส้นรหัส PN8611, PN8612 2. ควรทาน้ำยาประสานบนผิวเหล็กเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถ ในการยึดเกาะ PN8681 3. พื้นผิวเหล็กที่ผ่านการลอกคราบกาวเก่าจนสีพื้นเปิดออก เห็นเนื้อเหล็กควรนสีเกาะเหล็กก่อนที่จะทำการติดตั้ง กระจกใหม่เพื่อป้องกันการเกิดสนิม