AC-63 เทปกาว 3M#8611 WINDO-WELD 5/16″x15FT

สินค้าใหม่
เทปกาว 3M#8611 WINDO-WELD กาวเส้นติดกระจกรถยนต์ WINDOW-WELD RBSL ขนาด 5/16 Inch x15 ft. Round Ribbon Sealer
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
กาวเส้นสำหรับติดกระจก กาวออกแบบมาเป็นเส้นไม่กรอบยุ่ย ช่วยให้ควบคุมการทำงานได้ง่าย เนื้อกาวไม่เหลว ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้นาน
ใช้สำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์