AC-53 เทปกาว 2หน้า 3M 12mmx10m(ม้วนใหญ่)NO.4229

สินค้าใหม่
3M เทปแดง4229 เทป 2 หน้า ชนิดบาง สำหรับใช้งานตกแต่งรถยนต์ทั่วไป Auto Acrylic Foam Tape 4229 ขนาด 12มม. X 10 ม.
แชร์สินค้า
สอบถามสินค้า
3M อะคริลิกโฟมเทป 4229 คือระบบการยึดติดคุณภาพสูงสำหรับทั้งชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์ทุกชนิด รวมถึง คิ้วด้านข้างประตูรถ แผงแสตนเลสสำหรับตกแต่งภายนอก Cladding คิ้วขอบหน้าต่าง แผงกันแมลง ชิ้นงานตกแต่งภายใน และชุดแต่งเกือบทุกชนิด เทปกาวสองหน้าประกอบไปด้วยกาวอะคริลิกคุณภาพสูงซึ่งโฟมมีคุณสมบัติในการไหล ตัวและมีความยืดหยุ่น ให้แรงยึดติดเบื้องต้นสูง และแรงยึดติดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สามารถกระจายแรงที่มากระทำต่อชิ้นงานได้ 3M อะคริลิกโฟมเทป 4229 ได้มีการใช้งานทั่วโลกทั้งจากผู้ผลิตยานยนต์และในตลาดชุดตกแต่งหลังการขาย และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน QS9000
1. ทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานที่จะทำการติดเทป 2. รอให้พื้นผิวแห้ง โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที (ณ อุณหภูมิห้อง) 3.ติดตั้งสก๊อตช์® เทปกาวสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ 4229 โดยลอก Liner ออกบางส่วน และ ติดเทปลงบนพื้นผิว และค่อยๆลอก Liner ไปพร้อมๆกับการติดตั้งชิ้นงาน
ควรทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนการใช้งาน