ผลิตภัณฑ์เทปกาวสำหรับ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

DL-75 เทปกาวย่น 72278 3M 2558 Auto Masking Tape (48mmx50m) 18ม้วน/กล่อง

AE-24 PRE-TAPE 3M เทปปิดพ่นสีพร้อมฟิล์มพลาสติก 90ซม.x20เมตร

DL-74 เทปกาวย่น 72275 3M 2558 Auto Masking Tape (18mmx50m) 48ม้วน/กล่อง

AC-53 เทปกาว 2หน้า 3M 12mmx10m(ม้วนใหญ่)NO.4229

AC-55 เทปกาว 2หน้า 3M NO.4229S (24mmx5m)

DL-62 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Auto Exterior Tape (12mmx4m)

DL-64 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Extreme Mounting Tape (12mmx4m)

DL-65 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Extreme Mounting Tape (12mmx10m)

DL-66 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Extreme Mounting Tape 414-M19 (19mmx4m)

DM-14 เทปกาว 2หน้า 3M NO.4229 (24mmx2.5m) หนา 0.8mm.

DN-42 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Auto Exterior Double-SIDED Mounting Tape (12mmx1.5m)

DN-43 เทปกาว 2 หน้าแรงยึดติดสูง 3M สก๊อตช์ Outdoor Double-SIDED Mounting Tape (19mmx4m)