The Journey Happy x2 : ติดตั้งฟิล์ม 3M รุ่น Crystalline Series รอบคันและบานหน้า รับฟรีกระเป๋า เดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว

ติดตั้งฟิล์ม 3M รุ่น Crystalline Series รอบคันและบานหน้า
รับฟรี! กระเป๋าเดินทางล้อลาก The Journey Luggages ขนาด 20 นิ้ว

สำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ติดตั้งฟิล์ม 3M รุ่น Crystalline ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566

300 คันแรก รับฟรี กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้วทันที 1 ใบ มูลค่า 2,290 บาท (เฉพาะลูกค้าที่ติดตั้งรอบคันและบานหน้าเท่านั้น)

กระเป๋าจะเริ่มจัดส่งให้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไข – ของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่ ติดตั้ง ฟิล์มกรองแสง 3M รุ่น Crystalline รอบคันและบานหน้า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

  • จำกัดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล / คันเท่านั้น
  • ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับของสมนาคุณผ่าน เว็บไซต์ www.spms-est.com หลังได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งให้ภายใน 15 วันทำการ ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
  • หลังการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น / ทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ หรือเรียกคืนของสมนาคุณ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่สุจริต ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสีของสินค้าโปรโมชัน ในกรณีที่สีของสินค้าโปรโมชันที่ใช้โปรโมทในหน้าเว็บไซต์หมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
แชร์หน้านี้

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

*หมดระยะเวลาร่วมกิจกรรม* ติดตามข่าวสารในกิจกรรมครั้งต่อไป

Other News กิจกรรมอื่นๆ