ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M Crystalline วันนี้! รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศ PHILIPS AVENT

ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M Crystalline วันนี้! รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศ PHILIPS AVENT

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าออกรถใหม่ ที่ติดตั้งฟิล์ม 3M Crystalline ณ ร้าน Exclusive Shop รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศ PHILIPS AVENT

เมื่อติดตั้งฟิล์มกรองแสง3เอ็ม รุ่น คริสตัลไลน์ บานหน้า+รอบคัน หรือ บานหน้า+รอบคัน+ซันรูฟ  ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 เฉพาะ  50 ท่านแรก รับฟรีของสมนาคุณ เครื่องฟอกอากาศ PHILIPS AVENT AC0820/20 มูลค่า 4,990 บาท 

ระยะเวลา : ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567

เงื่อนไข 

  1. ของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง 3M Crystalline บานหน้า+รอบคัน หรือ บานหน้า+รอบคัน+ซันรูฟ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567
  2. จำกัดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ 1 รางวัล/ คันเท่านั้น
  3. ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์การรับของสมนาคุณผ่าน เว็บไซด์ https://spms-est.com/3mmotorshow_crystalline หลังได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งให้ภายใน 15 วันทำการ ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้
  4. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อรถใหม่และมีความประสงค์ที่จะติดตั้งฟิล์ม 3M Crystalline แต่ยังไม่ได้รับรถ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้เป็นเวลา 2 เดือน โดยนำส่งใบรับประกันฟิล์ม 3M Crystalline เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์หลังติดตั้ง หากไม่มีการยืนยัน ทางบริษัทฯจะถือเป็นโมฆะ และให้สิทธิ์แก่ลูกค้าลำดับถัดไป
  5. หลังการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้
  6. รายการเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ หรือเรียกคืนของสมนาคุณ หากบริษัทตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ มีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่สุจริต ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  8.  

ลงทะเบียนรับสิทธิ์

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณา กรอกข้อมุลให้ถูกต้องและครบถ้วน

“ขออภัย ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เต็มแล้ว”

  1. หมายเหตุ กรณีลูกค้าที่ทำการจองสิทธิ์ สามารถจองสิทธิ์ได้เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนำส่งใบรับประกันฟิล์ม 3M Crystalline เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์หลังติดตั้ง ผ่าน Line Official @spms.est แชร์หน้านี้

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

*หมดระยะเวลาร่วมกิจกรรม* ติดตามข่าวสารในกิจกรรมครั้งต่อไป

Other News กิจกรรมอื่นๆ