เลือกระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์อย่างไร? ให้ตอบโจทย์การใช้งาน

เลือกระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์อย่างไร? ให้ตอบโจทย์การใช้งาน
คนรักรถควรรู้
 • เลือกระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์ต้องดูจาก VLT (Visible Light Transmission, VLT)
 • VLT คือ ค่าแสงส่องผ่าน เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณของแสงสว่างที่สามารถส่องผ่านฟิล์มกรองแสง
 • ค่า VLT % น้อย แสงส่องผ่านน้อย สีฟิล์มก็ยิ่งเข้ม แต่ถ้าค่า VLT % สูง แสงส่องผ่านเข้ามาได้มากฟิล์มจะใส
 • เดินทางตอนกลางวันเป็นหลัก ควรเลือกกระจกบานหน้าที่ 60% ส่วนรอบคัน 80% หรืออาจจะติด 60% รอบคันก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าชอบเดินทางตอนกลางคืน ควรติดฟิล์มกระจกบานหน้า 40% และรอบคัน 60% เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
 • หากต้องการความเป็นส่วนตัว ควรเลือกความเข้มของฟิล์มรถยนต์ 80% และกระจกบานหน้า 60%
 • หากเป็นคนที่สายตาไม่ดี ไม่ควรติดกระจกที่เข้มมากนัก ควรเลือกติดฟิล์มรถยนต์ที่มีความเข้ม 40% ที่กระจกด้านหน้า และรอบคัน 60%
 • ถ้ามองกระจกข้างตอนถอยรถเป็นประจำ ฟิล์มไม่ควรเข้มมากกว่า 60% เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
 • ฟิล์มรถยนต์สีทึบไม่ผิดกฎหมาย เพราะยกเลิกใช้กฎหมายการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มีความเข้มหรือทึบเกินไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ยกเว้นการติดฟิล์มรถยนต์แบบปรอท
 • ฟิล์มติดรถยนต์ 3M ดีกว่าฟิล์มติดรถทั่วไป
 • เพราะเป็นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์คุณภาพระดับโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยลดรังสีได้สูงสุดถึง 99% ตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง 97% ไม่มีส่วนผสมจากไอโลหะ ไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เมื่อต้องการติดฟิล์มรถยนต์ ควรพิจารณาความเข้มของฟิล์มรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและถูกต้องตามกฎหมาย ฟิล์มติดรถยนต์มีหลายระดับความเข้มให้เลือก ซึ่งความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์นี้เองจะเป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณของแสงอาทิตย์ที่จะส่องเข้ามาภายในห้องโดยสาร 

ซึ่งในการเลือกใช้ฟิล์มติดรถยนต์ควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความสวยงาม ทัศนวิสัย และการป้องกันรังสี UV รวมไปจนถึงความชอบเพราะบางคนอาจจะชอบฟิล์มทึบเข้ม แต่รู้หรือไม่ว่าต้องมีความเข้มเท่าไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย มาหาคำตอบและเลือกระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานได้ในบทความ

ระดับความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ต้องดูจากอะไร

โดยปกติแล้วในการเลือกระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์ต้องดูจาก VLT (Visible Light Transmission, VLT) คือ ค่าแสงส่องผ่าน ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณของแสงสว่างที่สามารถส่องผ่านฟิล์มกรองแสงเข้ามาภายในรถได้ ค่า VLT แสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ 

ถ้าค่า % ยิ่งน้อย หมายถึง แสงส่องผ่านน้อย สีฟิล์มก็ยิ่งเข้ม แต่ถ้าค่า % สูง หมายถึง แสงส่องผ่านเข้ามาได้มาก สีฟิล์มจะยิ่งใส การเลือกความเข้มของฟิล์มรถยนต์ว่าควรเข้มเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์มรถยนต์ 40% จะมีค่า VLT อยู่ในช่วง 30-40% ซึ่งจะทำให้แสงส่องผ่านเข้ามาได้ประมาณ 30-40% ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเข้มของฟิล์มรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง แต่ยังคงมองเห็นภายนอกได้ แต่หากเป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากอาจเลือกเป็นฟิล์มรถยนต์ 80% ซึ่งมีค่า VLT อยู่ในช่วง 5-19% และทำให้แสงส่องผ่านเข้ามาได้เพียงประมาณ 5% เป็นต้น

ฟิล์มรถยนต์มีระดับความเข้มเท่าไรบ้าง

ฟิล์มรถยนต์มีระดับความเข้มเท่าไรบ้าง

ความเข้มของฟิล์มรถยนต์เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนติดฟิล์ม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบ แต่หลายคนคงสงสัยว่าแล้วควรจะติดฟิล์มรถยนต์ที่มีความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ดีให้เหมาะสม เพราะเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันก็จะส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในการมองขณะขับขี่ที่ต่างกันตามไปด้วย รวมไปถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนี้ 

ฟิล์มรถยนต์ 40

ความเข้มของฟิล์มรถยนต์ที่มีความทึบ 40% เป็นฟิล์มที่มีความคมชัดในการกรองแสง และมีความสามารถในการป้องกันความร้อนและรังสี UV ในรถยนต์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ โดยมีค่าของแสงที่สามารถส่องผ่านได้ประมาณ 35% ขึ้นไป ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน และยังสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ 

อย่างไรก็ตามฟิล์มที่มีความทึบ 40% จะมีความสามารถในการกันร้อนไม่เท่ากับฟิล์มที่มีความทึบสูงกว่า ซึ่งอาจทำให้รถยนต์ร้อนขึ้นในช่วงเวลาที่แดดแรง หากต้องการฟิล์มที่มีความทึบสูงกว่าก็ควรพิจารณาฟิล์มที่มีความทึบสูงกว่า 40% เพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์มากที่สุดนั่นเอง

ฟิล์มรถยนต์ 60

ความเข้มของฟิล์มรถยนต์ที่มีความทึบ 60% มีความสามารถในการป้องกันแสงแดดและความร้อนในรถยนต์ โดยมีค่าของแสงที่สามารถส่องผ่านได้ประมาณ 15-20% ขึ้นไป ซึ่งทำให้มีลักษณะที่ค่อนข้างใส ส่วนใหญ่คนนิยมติดกระจกหน้ารถเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่ค่อยบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน รวมทั้งนิยมติดรอบคันเพราะความทึบ 60% ช่วยกันความร้อนได้ดีกว่าทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้อย่างสบายใจ

ฟิล์มรถยนต์ 80

ความเข้มของฟิล์มติดรถยนต์ที่มีความทึบ 80% มีความสามารถในการป้องกันแสงแดดและความร้อนในรถยนต์ โดยมีค่าของแสงที่สามารถส่องผ่านได้เพียง 5% เท่านั้น ซึ่งทำให้มีลักษณะที่ค่อนข้างมืด ส่วนใหญ่คนนิยมติดฟิล์มบริเวณกระจกข้างหรือกระจกหลัง แต่ไม่ค่อยนิยมติดบริเวณกระจกบานหน้าเพราะจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ เมื่อขับขี่ยามกลางคืนอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงความเข้มของฟิล์มที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แม้ว่าการติดฟิล์มบนกระจกรถยนต์นั้นจะค่อนข้างทึบอย่างที่กล่าวไป แต่ก็ยังมีข้อดีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดการสะท้อนแสงแดด และความร้อนในการขับขี่ตอนกลางวัน

ข้อพิจารณาในเลือกระดับความเข้มของฟิล์ม

ข้อพิจารณาในเลือกระดับความเข้มของฟิล์ม

ระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์แต่ละตัวก็จะมีความทึบ รวมไปจนถึงการแสดงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกฟิล์มที่ชอบจึงควรพิจารณาข้อสำคัญดังต่อไปนี้

เน้นการขับรถตอนกลางวันหรือกลางคืน

โดยปกติแล้ว จะขับรถตอนกลางวันหรือกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากปกติเดินทางตอนกลางวันเป็นหลักและไม่ค่อยได้เดินทางตอนกลางคืน ควรเลือกกระจกบานหน้าที่ 60% ส่วนรอบคัน 80% เพื่อสะท้อนแสงและความร้อนได้ดีในตอนกลางวัน หรืออาจจะติด 60% รอบคันก็ได้เช่นกัน แต่กลับกันหากเป็นคนที่ปกติเดินทางตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ ควรเลือกติดฟิล์มกระจกบานหน้า 40% และรอบคัน 60% เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนนั่นเอง

ต้องการความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหน

หากเป็นคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมาก ควรเลือกความเข้มของฟิล์มรถยนต์ 80% และกระจกบานหน้า 60% ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม อย่าลืมคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เพราะหากกระจกหน้าต่างรถยนต์มืดเกินไปก็อาจทำให้มองไม่เห็นชัดในสภาพแสงน้อย ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่นั่นเอง

ศักยภาพในการมองเห็นดีแค่ไหน

อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการพิจารณาสำหรับการเลือกความเข้มของฟิล์มรถยนต์ คือ ศักยภาพในการมองเห็นของคุณว่าดีมากแค่ไหน ซึ่งหากคุณเป็นคนที่สายตาดีหรือปกติก็สามารถเลือกได้ตามความชอบอย่างเช่น ความเข้มของฟิล์มรถยนต์รอบคัน 80% และกระจกบานหน้า 60% แต่กลับกันหากเป็นคนที่สายตาไม่ดีต้องใส่แว่นอยู่เสมอ ก็ไม่ควรติดกระจกที่เข้มมากนัก เพื่อไม่ให้สายตาทำงานหนักจนเกินไป ฉะนั้นจึงควรเลือกติดฟิล์มรถยนต์ที่มีความเข้ม 40% ที่กระจกด้านหน้า และรอบคันเป็น 60%

ตอนถอยรถจอด ต้องมองกระจกข้างหรือไม่

สิ่งสุดท้ายที่ควรพิจารณา คือ ปกติแล้วตอนถอยรถจอด ต้องมองกระจกข้างหรือไม่ เพราะหากมองกระจกข้างตอนที่ถอยรถเป็นประจำ ความเข้มของฟิล์มรถยนต์ที่กระจกข้างก็ไม่ควรเข้มมากกว่า 60% เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและปลอดภัยในการขับขี่ แต่กลับกันหากปกติไม่ได้มองกระจกข้างตอนถอยหลังมากนัก เพราะถนัดมองจอ LCD ในรถมากกว่าก็สามารถเลือกติดเข้มได้ตามความชอบได้เลย

ฟิล์มรถยนต์สีทึบ ผิดกฎหมายหรือไม่

ฟิล์มรถยนต์สีทึบ ผิดกฎหมายหรือไม่

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ยกเลิกใช้กฎหมายการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มีความเข้มหรือทึบเกินไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ยกเว้นการติดฟิล์มรถยนต์แบบปรอท แม้ว่าตัวฟิล์มจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสงได้ดี แต่ความที่มีลักษณะเป็นสีเงินเนื่องจากการเคลือบปรอท ทำให้เหมือนกระจกเงาสะท้อนแสง ส่งผลให้เกิดแสงที่สะท้อนออกมานั้นแยงตา ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความร้อนให้กับผู้ใช้รถยนต์คันอื่นบนท้องถนนได้นั่นเอง 

ฟิล์มติดรถยนต์ 3M ดีกว่าฟิล์มติดรถทั่วไปอย่างไร

ฟิล์มติดรถยนต์ 3M ดีกว่าฟิล์มติดรถทั่วไป เพราะเป็นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์คุณภาพระดับโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับต่อความต้องการของตลาด ซึ่งฟิล์มติดรถยนต์ 3M มีหลากหลายรุ่น ราคาหลากหลาย โดยแต่ละรุ่นมีข้อดีดังต่อไปนี้

 • ความเข้มของฟิล์มรถยนต์ 3M มีการป้องกันแสง UV ได้ดีกว่า โดยช่วยลดรังสีได้สูงสุดถึง 99% ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันด้านฟิล์มกรองแสง และสถาบันมะเร็งผิวหนังจากสหรัฐอเมริกา และไม่เพียงสะท้อนรังสีที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ ในรถไม่ให้ซีด นอกจากนี้ตัวฟิล์มยังมีความสามารถในการตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง 97% อีกด้วย
 • โมเลกุลเซรามิกที่มีความละเอียดมาก จึงทำให้เนื้อฟิล์มมีความใส ช่วยให้ผู้ขับขี่มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอย่างชัดเจนและคมชัด
 • ตัวฟิล์มที่ไม่มีส่วนผสมจากไอโลหะ จึงทำให้ฟิล์มไม่รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จะเข้ามาภายในรถไม่ว่าจะเป็น Bluetooth หรือ WiFi นั่นเอง
 • ตัวฟิล์มมีระดับความเข้มที่หลากหลาย ให้ผู้ขับขี่ได้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อการขับขี่ที่สบายตา

สรุป

ระดับความเข้มของฟิล์มรถยนต์ต้องดูจาก VLT ซึ่งส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความเข้มน้อยสุดที่ 40% 60% ไปจนถึงเข้มที่สุด 80% ซึ่งการเลือกฟิล์มติดรถยนต์ควรคำนึงถึงความสามารถในการกันร้อน ความสวยงามของรถ ความเป็นส่วนตัว และความสามารถในการใช้งาน อย่างเช่น ต้องการความสว่างในรถมากน้อยแค่ไหน และขับรถตอนกลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากัน แต่หากต้องการความสว่างมาก ควรเลือกฟิล์มเข้มน้อย แต่หากต้องการความเป็นส่วนตัวมากก็ควรเลือกฟิล์มเข้มสูง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สามารถเลือกได้ตามความชอบแม้จะเป็นฟิล์มสีทึบก็ตาม เพราะในปัจจุบันประเทศไทยการติดฟิล์มรถยนต์สีทึบนั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่ฟิล์มที่ติดแล้วผิดกฎหมายคือ ฟิล์มรถยนต์แบบปรอทที่เมื่อขับขี่และสะท้อนแสงไปแยงตาคนอื่น ซึ่งอาจทำให้เปิดอันตรายบนท้องถนนได้ หากกำลังมองหาฟิล์มติดรถยนต์ SPMS-EST ผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M รายเดียวในประเทศไทยที่หนึ่งเรื่องฟิล์ม ประดับยนต์ดีเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ บริการแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างประทับใจ 

แชร์บทความนี้