Smart Series

ฟิล์มกรองแสง 3เอ็ม สมาร์ท

  • มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
  • ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน
ตารางsmart

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำบี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

ประเมินราคาติดตั้งฟิล์มรุ่นสมาร์ท

Smart Series