3M Paint coating protection / 3เอ็ม น้ำยาเคลือบแก้ว ปกป้องสีรถยนต์ (แพ๊คใหม่) 9860

3M Paint coating protection / 3เอ็ม น้ำยาเคลือบแก้ว ปกป้องสีรถยนต์ (แพ๊คใหม่) 9860

‘- ทำให้รถคุณเงางามอยู่ตลอดเวลา
– ปกป้องสีรถจากแสงแดดได้ดี
– ช่วยยืดระยะเวลาการเสื่อมสภาพของสีรถ
– ป้องกันปัญหาสีหมองเร็ว เช็ดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก คราบไคลน้ำได้ง่าย
– ลดการฝังแน่นของสิ่งสกปรกในชั้นแล็คเกอร์รถยนต์

รายละเอียดของสินค้า

รายละเอียดสินค้า:
– ทำให้รถคุณเงางามอยู่ตลอดเวลา
– ปกป้องสีรถจากแสงแดดได้ดี
– ช่วยยืดระยะเวลาการเสื่อมสภาพของสีรถ
– ป้องกันปัญหาสีหมองเร็ว เช็ดฝุ่น เช็ดคราบสกปรก คราบไคลน้ำได้ง่าย
– ลดการฝังแน่นของสิ่งสกปรกในชั้นแล็คเกอร์รถยนต์

สินค้าอื่นๆ