3M Microfiber Detailing Cloth / 3เอ็ม ผ้าไมโครไฟเบอร์ ขนาด 40 x 40 cm (3 Pcs/Pack)

3M Microfiber Detailing Cloth

เส้นใยพิเศษออกแบบให้เก็บฝุ่น และไม่ทิ้งรอยขนแมวบน พื้นผิวรถ

รายละเอียดของสินค้า

เส้นใยพิเศษออกแบบให้เก็บฝุ่น และไม่ทิ้งรอยขนแมวบน พื้นผิวรถ
คำแนะนำในการใช้ : ใช้ทำความสะอาดทั่วไป ควรทำความสะอาดผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันฝุ่นตกค้างในผ้า และเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยขนแมว ไม่ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม ในการซักทำความสะอาด เพราะจะลดประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น

สินค้าอื่นๆ