3M Extreme Spray Tire / 3เอ็ม เคลือบเงายางรถยนต์ สูตรใหม่เงาสูง ขนาด 400มล. PN39042E

3M Extreme Spray Tire

เพิ่มความดำเงาให้กับยางรถ – ทนทาน – ใช้งานง่าย ฉีดแล้วเช็ด

รายละเอียดของสินค้า

‘- เพิ่มความดำเงาให้กับยางรถ – ทนทาน – ใช้งานง่าย ฉีดแล้วเช็ด
คำแนะนำ
– ไม่ควรใช้บนกระจกรถ
– ไม่ควรใช้กับรถจักรยานยนต์

สินค้าอื่นๆ