DRIVEN TO INSPIRE ขับเคลื่อนความฝันของคุณ ด้วยฟิล์มรถยนต์ 3M™ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ _ 3M Auto Film Club

1. ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น คริสตัลไลน์ (Crystalline) ทั้งคัน รับฟรี UV Stick แบบพกพา จำนวน 1 รางวัลต่อการติดตั้ง มูลค่ากว่า 990 บาท (จำนวนจำกัด)

สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

2. ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น เซรามิค อัลตร้า เคลียร์ (Ceramic IR) ทั้งคัน รับฟรี Mist Alcohol Spray & Humidifier จำนวน 1 รางวัลต่อการติดตั้งมูลค่ากว่า 690 บาท (จำนวนจำกัด) สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

หมายเหตุ :

– ของแถมมีจำนวนจำกัดและสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้รับสิทธิ์โปรโมชั่นจะ

ต้องลงทะเบียนพร้อมบัตรรับประกัน สำหรับผู้รับบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ให้ครบถ้วน

– ผู้รับสิทธิ์โปรโมซ่นจะต้องติดตั้งพลัมกรองแสงรถยนต์ตามรุ่นที่ระบุ ในระหว่างวันที่ เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

เท่านั้น ณ ตัวแทนจำหน่ายพล์มกรองแสงตดรถยนต์ 3เอ็ม จนกว่าของรางวัลจะหมด

3. ติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสิรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น 2080 รอบคัน รับฟรี ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น เซรามิค อัลตร้า เคลียร์ จำนวน 1 รางวัล ต่อการติดตั้ง (ไปรไมชั่นมีจำนวนจำกัด 10 รางวัลเท่านั้นหมายเหตุ :
-ผู้รับสิทริ์โปรโมชั่นจะต้องติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีรถยมต์ตามรุ่นที่ระบุ ในระหว่างวันที่ 7 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
– ผู้ที่รับสิทธิ์ไปรโมชั่น จองนำรถเข้ารับบริการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ตามสถานที่ที่ทาง 3เอ็ม เป็นผู้กำหนดเท่านั้น เท่านั้น **ไม่รวมค่าลอกฟิล์มเดิมและซันรูฟ

ขออภัย หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์โปรโมชั่นแล้ว

3M™ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์

รุ่นเซรามิค อัลตร้า เคลียร์ (Ceramic Ultra Clear)

ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99% และตัดรังสีอินฟราเรต ได้สูงสุดถึง 95% ปกป้องผิวหนังและเฟอร์นิเจอร์ ภายในรถคุณ วิสัยทัศน์ชัดเจน ภาพคมชัด เข้ม แค่ไหนก็เคสียร์ ฟิล์มมีความเข้มหลายระดับด้วย โทนสีเทาฟ้า ช่วยลดแสงจ้าที่แสงแดดสะท้อนเข้า มา ช่วยให้คุณขับขี่สบายตา

รุ่นคริสตัลไลน์ (Crystalline)

นำเสนอเทคโนโลยีนาโนฟิล์มกรองแสงแบบหลายชั้นที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งรวมเอามากกว่า 200 ชั้นเพื่อผสิตฟิล์มที่บางกว่าโพสต์-อิท @ โน้ตเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นเหตุผลที่ฟิล์มใสสามารถปฏิเสรความร้อนได้มากกว่าฟิล์มสีเข้ม

3M™ ฟิล์มเปลี่ยนสีรถยนต์

รุ่น 2080 (Wrap Film 2080 Series)

ฟิล์มเปลี่ยนสีรถรุ่นใหม่นี้มีจำหน่ายในหลากหลายสีและพื้นผิวมากกว่า 100 สี ทำให้รถรุ่นเก่าดูเหมือนใหม่ หรือแม้กระทั่งให้รถใหม่ มีรูปลักษณ์พิเศษ ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทำให้วิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขทั่วไป
(A) ส่วนเงื่อนไขเฉพาะสำหรับวิธีการรับของรางวัลแต่ละประเภทได้ถูกระบุไว้ใน “เงื่อนไขเฉพาะ(ตามประเภทของรางวัล)” ซึ่งปรากฎอยู่ในหัวข้อที่ 2 ถัดไป

(B) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่ง 3เอ็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการ:
– ปฏิเสธผู้เข้าร่วมที่ไม่สมบูรณ์หรือเชื่อได้ว่าไม่สุจริตและอาจขอให้ผู้เข้าร่วมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน
– แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สามารถเปลี่ยนของแถมด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

(C) ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“3เอ็ม” มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากรายละเอียดที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำการลงทะเบียนไว้

(D) ของรางวัล (โปรโมชั่น) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

(E) ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมทราบและยินดีให้ 3เอ็ม ดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณากิจกรรมการรับรางวัลดังกล่าว

(F) 3เอ็ม จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง) หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการบาดเจ็บต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับของรางวัล เว้นแต่ความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย 3เอ็ม จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สื่อสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในระหว่างโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หากข้อบกพร่องนั้นเกิดจากสาเหตุใดๆ ที่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ 3เอ็ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวหรือความผิดพลาดทางเทคนิค

(G) โปรแกรมส่งเสริมการขายและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

2. เงื่อนไขเฉพาะ

2.1 UV Stick แบบพกพา และ Mist Alcohol Spray & Humidifier

(A) ของรางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ หากของรางวัลประเภn UV Stick แบบพกพา และ Mist Alcohol Spray & Humidifier ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 3M จะจัดเก็บของรางวัลดังกล่าวให้ท่านไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ได้รับการตีคืน หากผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับ 3M ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัล ทั้งนี้ 3M ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.2 รางวัลติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น Ceramic Ultra Clear

(A) ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลประเภทติดฟิล์ม ท่านจะต้องนำรถเข้ารับบริการตามสถานที่ที่ทาง 3เอ็ม เป็นผู้กำหนดเท่านั้น ตามวันและเวลาที่นัดหมาย บริษัท 3เอ็ม มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว

แชร์สินค้า

Recommend Blog แนะนำบทความสาระน่ารู้